ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2010-2013

(Γενική Συνέλευση της 27-2-2013 )

Ι. ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Μάρκος Σανταμούρης του Πέτρου

2. Ανδρέας Δελιβός του Ιωάννη

3.Ευάγγελος Σιώτος του Νικολάου

ΙΙ. ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟ Δ. Σ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2010-2013

  1. Ιωάννης Ψάλτης του Ματθαίου Πρόεδρος ,
   Πρόεδρος της Επιτροπής Αναπαλαίωσης Περιστεριώνων
  1. Ματθαίος Βίλλας του Βερνάρδου Αντιπρόεδρος
  2. Γεώργιος Γρηγοράκης του Νικολάου Γραμματέας,
  3. Μάρκος Λεβαντίνος του Αντωνίου Ταμίας
  4. Απόστολος Λεβαντής του Δημητρίου Μέλος
  5. Αντώνιος Μαραγκός του Δημητρίου Μέλος
  6. Γεώργιος Τουφεκλής του Παναγιώτη Μέλος

ΙΙΙ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2010-2013

Σε εφαρμογή του άρθρου 15 του καταστατικού του Συλλόγου ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΣ ΝΗΣΟΥ ΤΗΝΟΥ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ», η τριμελής εξελεγκτική επιτροπή, σήμερα 20/2/2013 προβήκαμε, στον έλεγχο των πάσης φύσεως βιβλίων του παραπάνω Συλλόγου, των περιουσιακών του στοιχείων και την οικονομική διαχείριση της περιόδου 2010-2013 και μέχρι την 20-2-2013.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου έχουν ως εξής:

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Ο έλεγχος έδειξε ότι το βιβλίο ταμείου διατηρείται σε άριστη κατάσταση.

Στο βιβλίο ταμείου είναι καταχωρημένες όλες οι εισπράξεις (Μπλοκ εισπράξεων) και όλες οι δαπάνες (Μπλοκ πληρωμών) μία προς μία με συνεχή αύξοντα αριθμό.

Στο αρχείο του Συλλόγου είναι κατατεθειμένα όλα τα μπλοκ εισπράξεων και των πληρωμών των οποίων τα φύλλα έχουν συμπληρωθεί. Πίσω από την τελευταία σελίδα εκάστου μπλοκ, είναι γραμμένη η πράξη καταχώρησης του περιεχομένου του, στο ταμείο του Συλλόγου, υπογεγραμμένη από τα μέλη του Συμβουλίου. Όσα μπλοκ είχαν αχρησιμοποίητα φύλλα, έχουν νόμιμα ακυρωθεί από το απερχόμενο Συμβούλιο και έχουν τεθεί στο αρχείο του Συλλόγου προς φύλαξη.

Η ταμειακή διαχείριση της περιόδου 2010-2012 και μέχρι την 20/2/2013 έχει ως εξής:

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010

ΕΣΟΔΑ 25.170,08 Ε
ΕΞΟΔΑ 22.983,13 Ε

————————————-

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2.186,95 Ε

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011

ΕΣΟΔΑ 10.873,43 Ε

ΕΞΟΔΑ 6.060,20 Ε

————————————-

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 4.813,23 Ε

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012
ΕΣΟΔΑ 8.879,56 Ε

ΕΞΟΔΑ 5936,51 Ε

———————————–

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2.943,05 Ε

Ε. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2010-2012 ΜΕΧΡΙ 31 –12-2012

Α) ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ Α.Τ.Ε με αριθμό 3640100976590  : 2793,05 Ε

Β) « ΕΘΝΙΚΗΣ « 476296104 -04  : 150,00 Ε

Γ) ΔΟΛΑΡΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ : 1 ΠΕΝΤΟΔΟΛΑΡΟ

Δ) ΜΕΤΡΗΤΑ : 0,00 Ε

—————————————————————————– ————

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΤΩΝ : 2943,05 Ε

Το άθροισμα των καταθέσεων σε βιβλιάρια των τραπεζών ΑΤΕ και ΕΤΕ και των μετρητών, είναι σύμφωνο με το υπόλοιπο της χρήσεως μέχρι 31-12-2012 . Τα παραπάνω βρίσκονται προς φύλαξη, στα χέρια του Ταμία κ. Μάρκου Λεβαντίνου.

Β. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Από τον έλεγχο προέκυψε ότι διατηρούνται σε άριστη κατάσταση :

 • Το αρχείο του Συλλόγου
 • Το βιβλίο του Ταμείου
 • Τα βιβλία πρακτικών του Δ.Σ. και της Γ.Σ. Σε έγγραφη &ηλεκτρονική μορφή
 • Τα στελέχη των χρηματικών ενταλμάτων
 • Οι δύο σφραγίδες του Συλλόγου

Γ. ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Από τον έλεγχο προέκυψε ότι η κινητή περιουσία του Συλλόγου αποτελείται από τα εξής:

Ι. Έπιπλα γραφείου-μηχανήματα

 1. Ένα τραπέζι στρογγυλό συνεδριάσεων με πέντε καρέκλες
 2. Τρεις ντουλάπες αρχείων.
 3. Δυο συρταριέρες
 4. Ένα εκτυπωτή
 5. Μηχάνημα προβολών
 6. Μία φωτογραφική μηχανή
 7. Τρία τραπέζια

ΙΙ. Μηχανήματα

 1. Χορτοκοπτικό, Δωρεά των κ.κ. Σίμου Ορφανού, Σάββα Απέργη, Ραφαήλ Ζάρπα, Μάρκου Ζάρπα και Ιωάννη Ψάλτη ( έρανος)
 2. Αλυσοπρίονο , Δωρεά του Δήμου Τήνου (2008)
 3. Αλυσοπρίονο, Δωρεά του Δήμου Τήνου(2010)
 4. Μηχανοκίνητος Ψεκαστήρας, Δωρεά της Αδελ/τας των Τηνίων Εν Αθήναις
 5. Αυτοκίνητο μεταφοράς προσωπικού , Δωρεά της οικογενείας Ιωάννη Ψάλτη
 6. Τρέιλερ μεταφοράς δενδρυλλίων και υλικών, Δωρεά κας Στέλλας Φωσκόλου
 7. Τρέιλερ από ανακατασκευή παλαιού, Δωρεά ΕΑΣΤ
 8. (2) Γεωτρύπανα για δενδροφυτεύσεις, αγορά από συνδρομές μελών
 9. Ηλεκτρικό μοτέρ, Δωρεά τουΔήμου Τήνου 2011

IΙΙ. Εργαλεία-ντεπόζιτα-σωλήνες PVC

1. Επτά ντεπόζιτα ποτίσματος : ( Δωρεά Εταιρεία Παγανέλη Α.Ε., Εταιρεία Ρήγου-Βιδάλη, Εταιρεία Στεριώτη, Αδελφότητα Τριμοταμιτών και Σμπυραδιανών “ΗΓΕΝΝΗΣΗ”, Φίλοι Σμπυράδου, Σίμος Ορφανος,  2010).

2. Σωλήνες pvc διαφόρων διαμετρημάτων με εξαρτήματα ,βάνες,συνδέσμους,γωνιές, ρακόρ κλπ 2.500μ. περίπου ( Δωρεά Δήμου Τήνου 2010 & 2011).

3.Τσάπες ….7……….

4.Κασμάδες ..4……………

5.Φτυάρια ……..5……….

6.Σκαλιστήρια μικρού μεγέθους …..7…….

7.Σκαλιστήρια παιδικά κήπου ……..4..

8. .Πριόνια ………3………….

9. Απλοί ψεκαστήρες πλάτης …..2…………

10. Ψαλίδια ……….4…………….

11 Ποτιστήρια……..2………….

12.Σκεπάρνια……1…….

13. Σφυριά………….1…….

14 .Σκάλε ς……..2…………………

15 . Κόσες ……..2……………….

16. Τσουγκράνες ……..3………..

17. Καρότσια……….2……..

18. Τσιμπίλια………1…….

19. Αλφάδι……….1………

20. Σέσουλες……2…………

21. Σιδεροπρίονο…..1….

22. Αξίνες ……..4…….

Δ. ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΩΡΙΟΥ

Οι εγκαταστάσεις του Φυτωρίου βρίσκονται εντός της ιδιοκτησίας του ΠΙΙΕΤ, πρώην κτήμα των Πατέρων Ιησουιτών. Το κτήμα αυτό έχει παραχωρηθεί από τη Δ.Ε. του ΠΙΙΕΤ για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του Συλλόγου ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥΠΡΑΣΙΝΟΥ και μέχρι της αξιοποιήσεως του, από το έτος 1977.

1.Παρτέρια ανάπτυξης φυτών από μπετόν ………….20…………

2.Παρτέρια ανάπτυξης φυτών από τσιμεντόλιθους……13……

3.Εγκατάσταση Αυτόματου συστήματος ποτίσματος των παρτεριών

4.Αποθήκη προσφάτως ανακαινισμένη

5.Δεξαμενή από μπετόν 40 κμ

6.Στέγαστρο εργασίας από λαμαρίνες αλουμινίου 60τμ.

7.Μεταλλική δεξαμενή νερού 2κμ.

Ε. ΝΕΑΡΑ ΦΥΤΑ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΤΑ ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΓΕΜΑΤΑ ΜΕ ΝΕΑΡΑ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΑ

Στο φυτώριο του Συλλόγου ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ παράγονται κάθε χρόνο περισσότερα από 10.000 νεαρά φυτά, τα οποία προσφέρονται δωρεάν στους Συλλόγους του νησιού και το Δήμο Τήνου . Τα μέλη και οι φίλοι καλύπτουν τις δαπάνες του φυτωρίου, με την ετήσια συνδρομή τους και εισφορά 1,5 ευρώ για κάθε νεαρό δενδρύλλιο. Η παραγωγή σήμερα ( σε ανάπτυξη) είναι η εξής:

 1. Πικροδάφνες 3000
 2. Ευκάλυπτοι 200
 3. Κυανόφυλλα 100
 4. Καζουαρίνες 100
 5. Μηδικές 300
 6. Ακακίες Κωνσταντινουπόλεως 100
 7. Λατάνια (είδος φοίνικα) 250
 8. Πεύκα 50
 9. Καβάκια 50
 10. Μουριές 10
 11. Ιβίσκοι 30
 12. Ελιές 60
 13. Χαρουπιές 50
 14. Κλαίουσες 20
 15. Σπάρτο 10
 16. Πασχαλιές 20
 17. Δάφνες 15
 18. Διάφοροι καλλωπιστικοί θάμνοι 100
 19. Αλμυρίκια 50
 20. Μουριές 20

ΣΤ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

α. Στο φυτώριο εργάζεται σε καθημερινή βάση κηπουρός, υπεύθυνος για το φύτεμα και την ανάπτυξη νεαρών φυτών.

β. Για τις εξωτερικές εργασίες (κοσκίνισμα χώματος, δενδροφυτεύσεις,

κλαδέματα, ασπρίσματα δένδρων, αναπαλαιώσεις περιστεριώνων και πηγών, καθαρισμός περιπατητικών δρόμων κλπ) χρησιμοποιήθηκαν εποχικοί εργάτες και εθελοντές όλων των ηλικιών , άνδρες και γυναίκες, ιδιαίτερη συμμετοχή έχουν οι μαθητές και οι μαθήτριες των Σχολικών Μονάδων της Τήνου με τους δασκάλους και τους καθηγητές τους.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2010-2013

Από το έλεγχο προέκυψαν τα εξής:

α. Η οικονομική διαχείριση έχει καλώς. Το βιβλίο Ταμείου βρίσκεται σε άριστη κατάσταση υπογεγραμμένο από τα Μέλη του Δ.Σ.

β. Τα βιβλία του Συλλόγου και το πλούσιο Αρχείο του Συλλόγου βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Τα παραπάνω φυλάσσονται στα γραφεία του Συλλόγου {Κάτωθεν του Γυμνασίου Τήνου ( Ιδιοκτησία ΠΙΙΕΤ)}.

γ. Στην αποθήκη βρίσκονται όλα τα εργαλεία και τα μηχανήματα που καταγράφηκαν ένα προς ένα, σε καλή και λειτουργική κατάσταση

δ. Το αυτοκίνητο του Συλλόγου και τα τρέιλερ βρίσκονται εντός του χώρου του Φυτωρίου

ε. Τα παρτέρια του Συλλόγου είναι γεμάτα με φυτά σε πλήρη ανάπτυξη. Τα είδη των φυτών αναφέρονται στη παραπάνω καταγραφή .

Για τους παραπάνω λόγους ως Εξελεγκτική Επιτροπή προτείνουμε στη Γενική συνέλευση την έγκριση των πεπραγμένων της περιόδου 2010-2013

Η παρούσα έκθεση γράφτηκε σε 5 αντίτυπα και υπογράφεται από τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής.

Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τήνος 20 Φεβρουαρίου 2013

Μάρκος Σανταμούρης του Πέτρου

Ανδρέας Δελιβός του Ιωάννη

Ευάγγελος Σιώτος του Νικολάου

Advertisements